สนิดลิงกาเนีย (Snillingarnir) เปิดสอนหลักสูตรภาษาไอซ์แลนด์ สำหรับเด็กอายุระหว่างสี่ถึงเก้าปี เด็กชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาแม่อื่นๆ นอกเหนือไปจากภาษาไอซ์แลนด์ และสำหรับเด็กที่มีความด้อยพัฒนาการทางด้านภาษา


วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร คือจะมุ่งเน้นพัฒนาภาษาไอซ์แลนด์ขั้นพื้นฐานให้กับเด็กเล็กในระดับก่อนวัยเรียน และระดับปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กสำหรับการศึกษาในลำดับชั้นที่สูงขึ้นไป เป็นการปูพื้นฐานให้แข็งแกร่งเพื่อเชื่อมต่อกับการเรียนที่โรงเรียน


นอกจากนี้ สนิดลิงกาเนีย (Snillingarnir) ยังเปิดสอนหลักสูตรเป็นรายบุคคลตามความต้องการของผู้เรียนด้วยเช่นกัน


หลักสูตร  โรงเรียนอัจฉริยะ เปิดสอน ระหว่าง 5 – 20 สิงหาคม 2010:

หลักสูตรอัจฉริยะการอ่าน: เปิดสอน 3 หลักสูตรสำหรับการอ่าน โดยหลักสูตรเหล่านี้จะเหมาะสำหรับเด็กที่ได้ผ่านการเรียนในระดับประถม 1, 2 และ 3 มาแล้ว. เนื้อหาของทั้ง 3 หลักสูตรนี้จะเน้นในส่วนของการใช้ อักษรพยัญชนะ และ อักขระ เป็นพิเศษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนและทำความเข้าใจในการใช้ พยัญชนะแต่ละตัว ด้วยหลักวิธีการสอนและรูปแบบที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องของพยัญชนะแต่ละตัว รวมไปถึงเทคนิคการอ่านให้เข้าใจครอบคลุมในทุกเนื้อหา โดยครูผู้สอนจะจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนเพียง 2 – 3 คนเท่านั้น

หลักสูตร  อัจฉริยะรับฤดูใบไม้ร่วง เปิดสอนระหว่าง 23 สิงหาคม – 14 ตุลาคม และ 18 ตุลาคม – 10 ธันวาคม

หลักสูตรอัจฉริยะการอ่าน 1: หลักสูตรสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4 – 5 ปี โดยหลักสูตรจะเน้นในส่วนของการใช้ อักษรพยัญชนะ และ อักขระ เป็นพิเศษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนและทำความเข้าใจในการใช้ พยัญชนะแต่ละตัว ด้วยหลักวิธีการสอนและรูปแบบที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องของพยัญชนะแต่ละตัว รวมไปถึงเทคนิคการอ่านให้เข้าใจครอบคลุมในทุกเนื้อหา โดยครูผู้สอนจะจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนเพียง 2 – 3 คนเท่านั้น

หลักสูตรอัจฉริยะการอ่าน 2: หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กที่ได้ผ่านการเรียนในระดับประถม 1, 2 และ 3 มาแล้ว. เนื้อหาของทั้ง 3 หลักสูตรนี้จะเน้นในส่วนของการใช้ อักษรพยัญชนะ และ อักขระ เป็นพิเศษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนและทำความเข้าใจในการใช้ พยัญชนะแต่ละตัว ด้วยหลักวิธีการสอนและรูปแบบที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องของพยัญชนะแต่ละตัว รวมไปถึงเทคนิคการอ่านให้เข้าใจครอบคลุมในทุกเนื้อหา โดยครูผู้สอนจะจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนเพียง 2 – 3 คนเท่านั้น 

หลักสูตรอัจฉริยะรายบุคคล: เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นรายบุคคล ระยะเวลาในการเรียนคือ 1 ชั่วโมงต่อครั้ง เนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ทางเราขอนำเสนอหลักสูตรการอ่านเป็นรายบุคคลให้กับบุคคลในทุกระดับวัย (ตั้งแต่ 4 - 99 ปี) 


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการเวลาและราคา มาได้ที่อีเมล์:


ทางเรายินดีต้อนรับที่จะติดต่อด้วยทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไอซ์แลนด์

sími: 693-0113

snillingarnir   snillingarnir.ismailto:snillingarnir@snillingarnir.is?subject=Fyrirspurn%20var%C3%B0andi%20n%C3%A1mskei%C3%B0

@

snillingarnir   snillingarnir.ismailto:snillingarnir@snillingarnir.is?subject=email%20subject
@mailto:snillingarnir@snillingarnir.is?subject=email%20subject
erla   snillingarnir.ismailto:erla@snillingarnir.is?subject=email%20subject
@mailto:erla@snillingarnir.is?subject=email%20subject

Auðnukór 7, 203 Kóp

Snillingarnir, kennitala 021155-3579